bli medlem hos oss !

Helbetalande 
För dig som inte är medlem i någon brukshundklubb eller SBK.
540 kr

Ungdomsmedlem 
Svensk hundungdom <25 år.
300 kr

Familjemedlem 
För dig som redan har en helbelande inom familjen. Uppge den helbetalandes medlemsnr på inbetalningskortet/meddelande.
130 kr

Stödmedlem 
Är du medlem i SBK-ansluten raslubb eller i annan brukshundklubb? Då kan du lösa stödmedlemskap i vår klubb. Ange medlemsnr på inbetalningskortet.
130 kr

Så här gör du för att bli medlem:

1. Betala in medlemsavgiften till BG: 801-5281
2. Märk inbetalningen med fullständig adress, telefonnummer, e-post samt fullständigt personnummer.

I ditt medlemsskap ingår följande:
Tidningen "Brukshunden" som ges ut av SBK
Möjlighet att deltaga på all kursversamhet som vi anordnar
Träningsmöjligheter (träningskvällar)
Rösträtt på våra medlemsmöten
Möjlighet att deltaga på tävlingsversamhet som anordnas av SBK